Mapping de veu

FADE_LAB

DIA

02 de juliol

HORARI

Ca les Germanes
Sistema de reconeixement de veu que permet a l’usuari controlar a temps real els colors, textures i efectes que es projecten damunt una superfície mapejada.