Robot-Rotulador

Base 42

DIA

02 de juliol

HORARI

“Cal Músic”, tot el dia
Base42 ens porta aquesta instal·lació que consisteix en un robot que pinta de manera automàtica sobre un vidre.