Serigrafia

El Merkadillu

DIA

02 de juliol

HORARI

La Placeta, tota la tarda
Temporalment sense descripció