Dia
Sobre aquest projecte

FUGA

Fuga és una instal·lació lumínica interactiva basada en el concepte de perspectiva i punt de fuga aplicat a la llum. La instal·lació proposa un joc dinàmic entre la llum, els usuaris i la música, invitant a coordinar-se entre els diferents usuaris per tal de crear una harmonia entre el só i les formes que es van projectant sobre les diverses pantalles, les cuals generen el punt de fuga que intenta captar a l’usuari. Aquesta interacció ve donada a partir de la relació del usuari amb la pròpia instal·lació i et convida a jugar amb ella.