Dia
Sobre aquest projecte

MindBuffer

MindBuffer (Joshua Batty i Mitchell Nordine) és el resultat d’una imersió obsessiva en la codificació audiovisual i la investigació de la sinestèsia. MindBuffer avança en la complexitat i la innovació, integrant àudio generatiu i pre-gravat, visuals 3D reactius, il·luminació escènica i bigues làser; tot creixent des del principi en el propi programari desenvolupat.

MindBuffer

MindBuffer (Joshua Batty & Mitchell Nordine) is the product of an obsessive submergence deep within the oceans of audio visual coding and synaesthesia research. MindBuffer thrives on intricacy and innovation, integrating generative and pre-recorded audio, 3D reactive visuals, stage lighting and laser beams; all grown from the ground up on self-developed software.

Descobreix-los a soundcloud